top of page

De R.K. Harmonie Volharding  werd 24 mei 1935 opgericht vanuit het zgn. werkliedenverbond. Medeoprichters waren de toenmalige pastoor Peters en kapelaan Sterneberg. De pastoor werd beschermheer van de vereniging en de eerste jaren was steeds de dán aanwezige kapelaan voorzitter van de vereniging. Ook ons oudste lid Dhr.Willem Fielt behoorde tot de groep oprichters. 
Eerste dirigent werd Louis Jansen uit 's Heerenberg, grootvader van onze vorige dirigent Martin Jansen.

Volharding 1935

In de beginperiode bestond de vereniging alleen uit een harmonieorkest. Men had toen ca. 20 muzikanten en trad voornamelijk op bij kerkelijke gelegenheden en bij activiteiten van het Sint Jansgilde. Zo was hun eerste optreden op het pinksterbier van 1935.

In de oorlogsjaren werd er niet gemusiceerd. Helaas is er weinig informatie uit de vijftiger jaren bewaard gebleven.

In de jaren zestig is het pijpers-tamboerskorps van de schutterij St. Jan opgenomen in de Volharding als een drumband. Deze drumband bestond toen bijna geheel uit dames. Sindsdien heet de vereniging "Muziekvereniging Volharding". Ze bestaat nu uit een percussiegroep, een harmonieorkest en een opleidingsorkest.

Zowel de percussiegroep als de harmonie nemen regelmatig deel aan concoursen en festivals. Dit heeft een positieve uitwerking op de muzikale vorming en de motivatie van het orkest.

De percussiegroep komt op marsconcoursen uit in de tweede divisie, sectie A. Met het behalen van een promotie op het bondsconcours in december 2011 heeft de percussiegroep ook voor de podiumconcoursen bereikt, dat zij een volgende keer mogen deelnemen in de ere divisie, sectie A.

Sinds 2006 komt de harmonie bij concert-concoursen uit in de 2e divisie (was voorheen ereafdeling).

De percussiegroep staat onder leiding van Peter Wolterinck
De harmonie staat onder leiding van Robert Wijnands.
Het opleidingsorkest staat onder leiding van Jos Kok.

Volharding
bottom of page