top of page

Opleiding

 

De opleiding van MVB kent twee instroom mogelijkheden, te weten:
1. Leerlingen die via een AMV-blokfluit opleiding instromen;
2. Leerlingen die lid worden en een instrument willen leren bespelen.

De kreet "leerlingen"moet gezien worden als "mensen in de leeftijd van 8 t/m 99 jaar". Iedereen kan een instrument leren bespelen, hoe jong of oud men is.

Als iemand zich aanmeldt als lid, krijgt hij of zij meestal een persoonlijk begeleider toegewezen. In overleg met het nieuwe lid (bij minderjarigheid, ook in overleg met de ouders/verzorgers) wordt gezocht naar een instrument waarop gestart kan worden. Vaak weten nieuwe leden al welk instrument ze willen (leren) bespelen. Het komt echter ook voor, dat het gekozen instrument niet meer "in voorraad" is en dan moet er worden uitgezien naar een alternatief. Een muziekinstrument wordt in bruikleen gegeven aan het nieuwe lid. Het nieuwe lid krijgt de status "aspirant lid". Na een korte periode en meestal tegelijk met de aanmelding voor de opleiding aan de muziekschool Bergh, wordt men leerling-lid.

Binnen de HAFA (HArmonie en/of FAnfare) kan gekozen worden uit een groot aantal instrumenten, te weten: 
    - dwarsfluit/piccolo 
    - trompet 
    - hobo
    - waldhoorn 
    - fagot 
    - trombone 
    - bes/es/bas/alt klarinet 
    - bariton 
    - alt/tenor/bariton saxofoon 
    - tuba 
    - percussie instrumenten (alle soorten slagwerk) 
    - bas

Muziekles
bottom of page